Συγκρότηση Σώματος - Ιατρικού Συλλόγου Φωκίδας.

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε oτι μετά τις αρχαιρεσίες, που διεξήχθησαν στις 21/10/2018 για την ανάδειξη αιρετών οργάνων του Συλλόγου μας, συνεδρίασαν τα εκλεγμένα μέλη στα γραφεία του Συλλόγου μας στις 01/10/2018 και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως κάτωθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Αθανασίου Κων/νος του Αθανασίου
Χειρουργός – Γ.Ν. Άμφισσας
Γεν. Νος/μείο Άμφισσας 33100 È6974811608

Αντιπρόεδρος……….: Κυριακίδης Αλέξανδρος του Βλαδίμηρου
Χειρουργός – Γ.Ν. Άμφισσας
Άμφισσα Φωκίδας 33200 È 6977358189

Γραμματέας….…….: Κατσίμπρα Ευσταθία του Παναγιώτη
Γενική ιατρός
Ρ.Κοντορήγα 6 Άμφισσα 33100 🕾 2265023277 È6972479683

Ταμίας………….…..: Μεταλληνός Αλέξανδρος του Σταυράκη
Γαστρεντερολόγος
Ι. Γιδογιάννου 15Άμφισσα 33100 🕾 22650-72010È6934936627

Μέλη…………..……: Μουρίκης Παναγιώτης του Σπύρου
Πνευμονολόγος /φυματιολόγος

Γεν. Νος/μείο Άμφισσας 33100 È6976697489
Σακκαλής Πέτρος του Ιωάννη
Ωτορινολαρυγγολόγος
Μεταμορφώσεως 10 Ιτέα 33200 🕾 22650-32660 È6934468016

Τζαμτζής Σπυρίδων του Βασιλείου
Ωτορινολαρυγγολόγος
Ι. Γιδογιάννου 15 33100 🕾 22650-72010È6944122580

Αναπληρωματικά Μέλη:
Νάκου Ευαγγελία του Παναγιώτη
Ιατρός
Ιτέα 33200 È6936703903

Κουτσογγιάννη –Κοκκίνου Ασημούλα του Γεωργίου
Βιοπαθολόγος
Δεστερλή 5 🕾 22650-28323È6945467426

Εκπρόσωποι Π.Ι.Σ. ………….:
Καλλίας Φώτιος του Κωνσταντίνου
Χειρ. Οφθαλμίατρος
Ι.Γιδογιάννου 6 Άμφισσα 33100 🕾 22650-28563 È 6944604244

Αθανασίου Κων/νος Αθανασίου
Χειρουργός – Γ.Ν. Άμφισσας
Γεν. Νος/μείο Άμφισσας 33100 È6974811608

Μεταλληνός Αλέξανδρος του Σταυράκη
Γαστρεντερολόγος
Γιδογιάννου 15Άμφισσα 33100 🕾 22650-72010È6934936627

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος…… :
Σκαρίμπας Ιωάννης του Ηλία
Βιοπαθολόγος
Καποδιστρίου 112 Ιτέα 33200 🕾 22650-35250È6948894446

Μέλη………….: Φραγκόπουλος Νίκος του Ιωάννη
Ουρολόγος
Ι. Γιδογιάννου 11 Άμφισσα 33100 🕾 22650-23858È6944601962
Πετροπούλου Ελένη του Ανδρέα
Πνευμονολόγος/Φυματιολόγος
Ι.Γιδογιάννου 11 Άμφισσα 33100 🕾 2265079071

 Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η  Γραμματέας

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ